મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજીના જન્મદિન નિમિત્તે વિવિધ સેવાકીય કાર્યક્રમો આયોજિત કરવામાં આવેલ.

 • 1
  2
  3
 • 4
  5
  6
 • 7
  8
  9
 • 10
  11
  12
 • 13
  14
  15
 • 16
  17
  18
 • 19
  20
  21
Blog Attachment